Dobrodošli na službene stranice FADN-a

Sustav poljoprivrednih
knjigovodstvenih podataka

(engl. Farm Accountancy Data Network - FADN)

FADN sustav se temelji na knjigovodstvenom prikupljanju podataka (proizvodnih, ekonomskih i financijskih) s reprezentativnog uzorka PG-a, svrstanih u skupine s obzirom na veličinu, vrstu proizvodnje i regiju. Prikupljanje podataka vrše djelatnici Ministarstva poljoprivrede na odabranom uzorku PG-a. Prikupljeni podaci obrađuju se te koriste prilikom kreiranja poljoprivredne politike Republike Hrvatske ali i Europske unije.

O EU FADN-u

FADN sustav Europske unije temelji se na godišnjem prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s uzorka poljoprivrednih gospodarstava klasificiranih prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrsti (tip) poljoprivredne proizvodnje te regionalnu pripadnost.
Provođenje istraživanja obvezno je za sve države članice. Prikupljene podatke države članice šalju u Europsku komisiju u Upravu za poljoprivredu i ruralni razvoj gdje se oni analiziraju te na temelju rezultata donosi Zajednička poljoprivredna politika Europske unije.

Standardni ekonomski rezultat

Standardni ekonomski rezultat predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje. Glavni je poljoprivredni proizvod obično onaj sa najvećom vrijednošću, a ostali su sekundarni. SO isključuje izravna plaćanja, porez na dodanu vrijednost i ostale poreze.Cijena na vratima gospodarstva je cijena proizvoda bez umanjivanja za troškove transporta i trženja. Ako se u određenom području (regiji) proizvod ne može prodati a da nije zapakiran, tada cijena na gospodarstvu mora uključivati i cijenu ambalaže (pakiranja). U biljnoj proizvodnji SO se odnosi na jedan hektar, a u stočarskoj proizvodnji se odnosi na grlo stoke, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu. Za svaku statističku regiju izračunava se posebno (Kontinentalna RH i Jadranska RH).
SO vrijednosti izračunavaju se za petogodišnje razdoblje na način da se za svaku godinu izračunaju zasebno. Trenutno se primjenjuju koeficijenti za referentno razdoblje od 2011 do 2015 (skraćeno SO2013).
SO vrijednost se izražava u eurima ili u nacionalnoj valuti ukoliko države članice ne sudjeluju u ekonomskoj i monetarnoj uniji. SO vrijednost se pretvara u EUR primjenom srednjih tečaja za referentno razdoblje koje objavljuje Europska komisija (Eurostat).
Nadležna tijela, institucije ili ustanove države članice odgovorna su za prikupljanje osnovnih podataka potrebnih za izračun SO-a. Izračun SO-a temelji se na točno utvrđenoj metodologiji za referentno razdoblje od pet godina. Izračunate vrijednosti SO-a verificiraju nadležna tijela države članice, te ih dostavljaju Europskoj komisiji (Eurostat) na usvajanje. U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede.

Neslužbenu SO vrijednost je moguće samostalno izračunati pomoću tzv. EVPG kalkulatora dostupnog na poveznici.

Za službeni izračun potrebno je kontaktirati Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.

15-min

FADN kalkulatori

Sažeto o opsežnom

Često postavljena pitanja

Ovdje možete pronaći najčešće postavljena pitanja. Ako Vaše pitanje nije ovdje slobodno možete postaviti pitanje na fadn@fadn.hr

Uključiti se možete samo ako ste komercijalno gospodarstvo i ulazite u naš selekcijski plan. Za sudjelovanje u istraživanju javljate se djelatnicima Ministarstva poljoprivrede u Vašoj županiji ili će oni kontaktirati Vas s upitom o sudjelovanju u sustavu.

Nakon provedenog istraživanja primate izvještaj koji Vam pruža mogućnost usporedbe vašeg PG-a s drugim PG-ima iste skupine s obzirom na veličinu, vrstu proizvodnje i regiju. Temeljem toga izvještaja djelatnici Ministarstva poljoprivrede u mogućnosti su ponuditi Vam detaljnije savjetodavne usluge o mogućnostima poboljšanja Vaše proizvodnje.

Ništa, budući da je sudjelovanje na potpuno dobrovoljnoj bazi. Ukoliko ste odabrani u uzorak, a ne želite sudjelovati, slobodni ste odbiti. Jedino što se može dogoditi je, da zbog manjka podataka o vašem gospodarstvu, usluge savjetnika ne budu dovoljno temeljite.

Svaki djelatnik Ministarstva poljoprivrede ovlašten za prikupljanje podataka u ovom projektu potpisuje izjavu o čuvanju tajnosti podataka koja ga obavezuje na pažljivo postupanje s prikupljenim podacima i osiguranje njihove potpune tajnosti. Objavljuju se samo skupni rezultati istraživanja, dok pojedinačne dobiva samo vaše gospodarstvo.

Scroll to Top