Publications

Standard Results (SR) - published by year

The Agricultural Accounting Data System (FADN), implemented by EU Member States, was established in 1965 and is based on the collection of production, economic and financial data from a sample of agricultural holdings, grouped according to economic size, type of agricultural production and regional affiliation. 

According to the EU methodology, based on data collected by the FADN survey, a number of indicators or (Standard results) were calculated. The aggregate of collected data are presented in a predefined form and include 9 thematic tables:

  1. Sample and population
  2. Structure and yield
  3. Production
  4. Costs
  5. Subsidies
  6. Investment subsidies
  7. Income
  8. Balance sheet
  9. Financial indicators

They are calculated as weighted averages and represent the entire population of commercial farms of EU Member States. Data from the 2003 Census of Agriculture, updated with data from the 2013 Farm Structure Survey and data from the Register of Agricultural Holdings, were used for weighting.

Ponder prikazuje koliko PG-a u FADN populaciji predstavlja pojedino PG u FADN uzorku. Na ovaj način prikazani rezultati odnose se, osim na PG-e u uzorku, i na komercijalna PG-a koja pripadaju području proučavanja koje predstavljaju.

Budući da su podaci prikupljeni na reprezentativnom uzorku PG-a, dobiveni podaci mogu se smatrati relevantnima za primjenu na cjelokupnoj populaciji komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava. Prema anketi o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (engl. Farm Structure Survey – FSS) provedenoj u 2017. godine korišteni podaci pokrivaju 90% korištenih poljoprivrednih površina; 92% vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i 93% broja uvjetnih grla stoke.

Kod tumačenja podataka važno je imati na umu da FADN metodologija uzima u obzir široki spektar poljoprivrednih aktivnosti na PG-u (poljoprivredna proizvodnja, prerada poljoprivrednih proizvoda, šumarstvo, ribarstvo, poljoprivredne usluge, seoski turizam i sl.), ali ne uključuje industrijske, komercijalne i nepoljoprivredne aktivnosti (trgovina i sl.).

Ako je, u iznimnim slučajevima, broj PG-a u određenoj skupini bio manji od pet, zbog zaštite individualnih podataka podaci nisu prikazani.

Scroll to Top
Skip to content