Organizacija

EU zakonodavstvo

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/220 od 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19. 2. 2015.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2020/1652 od 4. studenoga 2020. (SL L 372, 9. 11. 2020.) o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 372, 9.11.2020.) 

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/220 Pročišćeni tekst: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (1.1.2021.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (SL L 328, 15. 12. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom (EU) br. 2017/2278 od 4. rujna 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 328, 12. 12. 2017.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009 Pročišćeni tekst: Uredba Vijeća br. 1217/2009 od 30. studenog 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (1.1.2018.)

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1198/2014 o od 1. kolovoza 2014. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 321, 7.11.2014.)

Scroll to Top
Skip to content