Organizacija

O HR FADN-u

Uspostava FADN sustava u Republici Hrvatskoj obveza je koja proistječe iz Zakona o poljoprivredi (NN, 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21). Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, kao tijelo odgovorno za ustrojavanje, organizaciju i stručnu provedbu FADN sustava, donijelo je Pravilnik o provedbi Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, kojim su propisani način i uvjeti provedbe sustava .

Ministarstvo poljoprivrede obavlja poslove agencije za vezu te provodi FADN istraživanje na punom uzorku poljoprivrednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj. Poljoprivredno gospodarstvo u FADN sustavu je komercijalno poljoprivredno gospodarstvo koje ostvaruje dohodak u poljoprivrednoj djelatnosti i dobrovoljno sudjeluje u FADN istraživanju. Komercijalna poljoprivredna gospodarstva su ona poljoprivredna gospodarstva dovoljno velika da osiguraju glavnu aktivnost poljoprivrednika i razinu prihoda dostatnu za održavanje vlastite egzistencije i egzistencije obitelji.

Individualni podaci o poljoprivrednim gospodarstvima prikupljeni istraživanjem su povjerljivi. Objavljuju se isključivo zbirni podaci.

U FADN sustav uključeni su Ministarstvo poljoprivrede, poljoprivredna gospodarstva, Državni zavod za statistiku, Agronomski fakultet u Sveučilišta Zagrebu i Nacionalni FADN odbor. Provedba i unapređenje FADN sustava financira se sredstvima Europske komisije.

Nadzor nad FADN sustavom vrši Nacionalni FADN odbor kojeg imenuje ministar. Čine ga predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Državnog zavoda za statistiku, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Poljoprivrednog instituta u Osijeku, Ekonomskog instituta i poljoprivrednici. Nacionalni FADN odbor odgovoran je i za donošenje plana odabira poljoprivrednih gospodarstava koja sudjeluju u istraživanju.

Scroll to Top
Skip to content