Pravila privatnosti

Ministarstvo prikuplja i obrađuje podatke u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca vezano uz obradu osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Ministarstvo provodi adekvatne tehničke i organizacijske mjere zaštite sigurnosti osobnih podataka u cilju zaštite istih od gubitka, izmjena i neovlaštenog pristupa.

Rokovi pohrane definirani su zakonskim obvezama Ministarstva i drugih nadležnih tijela.

U slučaju pitanja u vezi politike zaštite osobnih podataka možete se obratiti Službenici za zaštitu osobnih podataka čiji su kontakt podaci na stranicama Ministarstva https://poljoprivreda.gov.hr/sluzbenik-za-informiranje/106

Scroll to Top
Skip to content